درباره پیشگویی آسمانی

پیشگویی آسمانی(پیشگویی سلستین: The Celestine Prophecy) یک نظریه است که یک نوع نگرش معنوی را نسبت به زندگی بیان می‌کند.

جیمز ردفیلد در ۱۹۹۳ رمانی با عنوان «The Celestine Prophecy: An Adventure» می‌نویسد که در غالب داستان بخش اولیه نظریه پیشگویی آسمانی را بیان می‌کند.

نظریه پیشگویی آسمانی به بخش‌های تقریباْ مرتبی تقسیم می‌شود که به هر بخش آن اصطلاحاً «بصیرت»(Insight) می‌گویند که هر بصیرت با محوریت یک موضوع خاص شکل می‌گیرد.

در اولین کتاب جیمز ردفیلد یعنی رمان پیشگویی آسمانی از ۹ بصیرت سخن گفته می‌شود و در کتاب‌های بعدی بصیرت‌های ۱۰(۱۹۹۶)، ۱۱(۱۹۹۹) و ۱۲(۲۰۱۱) نیز بیان می‌شود.

موضوع‌های بصیرت‌ها:
۱. رویدادهای همزمان شخصی
۲. رویدادهای همزمان جمعی و اشتغال‌های ذهنی
۳. انرژی
۴. مبارزه بر سر قدرت(انرژی)
۵. بیداری(ارتباط با منبع اصلی انرژی)
۶. روشن کردن گذشته(نمایش‌های قدرت)
۷. تکامل آگاهانه، شهود و خواب
۸. ارتباط
۹. جامعه و تکامل جمعی
۱۰. جهان پس از مرگ
۱۱. سرنوشت بشر
۱۲. بصیرت فرازها(integrations)

دکمه بازگشت به بالا